ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ

Spread the love

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊ.ಲೋಕೇಶ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ “ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಪಲ್ಲವಾಸ್ _ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ” ಎಂಬ ಮಹಾ ಪ್ರೌಢಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಿಹೆಚ್. ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಿದೆ.

Right Click Disabled